Bàn văn phòng

Bàn chân sắt

 • ban-chan-sat-HU12-1
  1.260.000 VNĐ

  Bàn chân sắt HU12

 • Bàn nhân viên HR140C1
  1.490.000 VNĐ

  Bàn nhân viên HR140C1

 • Bàn nhân viên HR140HLC6
  2.522.000 VNĐ

  Bàn nhân viên HR140HLC6

 • bàn gấp chân sắt BG05
  741.000 VNĐ

  Bàn gấp chân sắt BG05 Hòa Phát

 • ban-chan-sat-LC15-1
  3.991.000 VNĐ

  Bàn chân sắt LC15

 • TH12
  1.899.000 VNĐ

  Bàn chân sắt TH12

Bàn giám đốc

 • ban-giam-doc-sv1890_576
  4.160.000 VNĐ

  Bàn giám đốc SVP1890

 • ban-vang-xanh-svl142
  2.155.000 VNĐ

  Bàn giám đốc SVL18

 • ban-vang-xanh-svl16
  1.664.000 VNĐ

  Bàn giám đốc SVL16

 • ban-vang-xanh-svl142
  1.488.500 VNĐ

  Bàn giám đốc SVL14

 • NTP1800C-510x5102
  2.223.000 VNĐ

  Bàn giám đốc NEWTREND NTP1800C

 • Bo-ban-giam-doc-NTP-2050K1112
  4.485.000 VNĐ

  Bàn giám đốc NEWTREND NTP2050

Bàn họp

 • Ban-hop-cao-cap-Hoa-Phat-SV1810CN,OV
  1.768.000 VNĐ

  Bàn họp SVH2010CN, OV

 • ban-hop-hoa-phat-hph4515
  7.280.000 VNĐ

  Bàn họp HPH4515

 • Ban-hop-hoa-phat-HPH1810CN,OV
  4.069.000 VNĐ

  Bàn họp HPH4812CN, OV

 • Ban-hop-hoa-phat-HPH1810CN,OV
  3.627.000 VNĐ

  Bàn họp HPH4012CN, OV

 • Ban-hop-hoa-phat-HPH1810CN,OV
  3.094.000 VNĐ

  Bàn họp HPH3612CN, OV

 • Ban-hop-hoa-phat-HPH1810CN,OV
  2.626.000 VNĐ

  Bàn họp HPH3012CN, OV

Bàn lượn

 • ban-luon-mat-go-ntl16
  2.100.000 VNĐ

  Bàn lượn NTL16

 • ban-luon-lam-viec-hoa-phat-NTL14
  2.015.000 VNĐ

  Bàn lượn NTL14

Bàn máy tính

 • Bàn máy tính khung thép BMT136
  1.745.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT136

 • bàn vi tính BMT 05 Hòa Phát
  1.066.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT05

 • BMT11
  1.020.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT11

 • BMT97B
  1.420.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT97B

 • BMT97A
  975.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT97A

 • Bàn máy tính khung thép BMT46
  1.215.000 VNĐ

  Bàn máy tính khung thép BMT46

Bàn nhân viên

 • ban-chan-sat-HU12-1
  1.260.000 VNĐ

  Bàn chân sắt HU12

 • Bàn nhân viên SV180HL
  1.521.000 VNĐ

  Bàn nhân viên SV150HL

 • Bàn nhân viên SV180HL
  1.755.000 VNĐ

  Bàn nhân viên SV180HL

 • Bàn nhân viên SV180HL
  1.586.000 VNĐ

  Bàn nhân viên SV160HL

 • Bàn nhân viên SV140HL

  Bàn nhân viên SV140HL

 • Bàn nhân viên SV120HL3C
  1.378.000 VNĐ

  Bàn nhân viên SV120HL3C

Bàn trưởng phòng

 • bàn trường phòng Hòa Phát hr160c2y1
  3.731.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng HR160C2Y1

 • ban-truong-phong-DT1890H43
  4.082.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng DT1890H43

 • Bàn trưởng phòng DT2010H40
  5.317.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng DT2010H40

 • Bàn trưởng phòng DT2010H40
  4.706.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng DT1890H40

 • Bàn trưởng phòng DT2010H37
  4.797.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng DT2010H37

 • Bàn trưởng phòng DT2010H37
  4.121.000 VNĐ

  Bàn trưởng phòng DT1890H37

Module làm việc

 • Module làm việc md07h1
  6.929.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD07H1

 • Module làm việc HRMD06
  10.725.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD06

 • module làm việc_hrmd05
  8.619.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD05

 • Module làm việc HR-MD04
  14.300.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD04

 • module làm việc HRMD03
  7.774.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD03

 • Module làm việc HRMD0221
  13.962.000 VNĐ

  Module làm việc HRMD02

© 2015 Kênh nội thất. Website được vận hành bởi VietMoz.