Ghế trưởng phòng

Sắp xếp:
 • ghe-truong-phong-lung-trung-sg721
  1.050.000 VNĐ

  Ghế lãnh đạo SG721

 • ghe-lung-trung-sg712
  880.000 VNĐ

  Ghế lãnh đạo SG712

 • ghe-lung-trung-SG711
  1.050.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG711

 • ghe-lung-trung-SG710
  920.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG710

 • ghe-lung-trung-SG601
  1.020.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG601

 • ghe-lung-trung-SG301
  1.060.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG301

 • ghe-lung-trung-hoa-phat-SG225
  875.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG225

 • ghe-truong-phong-lung-trung-sg1425
  912.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG1425

 • ghe-truong-phong-lung-cao-SG801
  2.730.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG801

 • ghe-truong-phong-SG704B
  1.360.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG704B

 • Ghe-truong-phong-lung-cao-SG702
  1.220.000 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG702B

 • ghe-truong-phong-lung-cao-hoa-phat-SG702
  984.100 VNĐ

  Ghế trưởng phòng SG702

Giá (VNĐ)

Chiều cao (mm)

Chiều rộng (mm)

Chiều sâu (mm)

© 2014 Kênh nội thất. Website được vận hành bởi VietMoz.